Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie zaawansowanego ramienia pomiarowego do oceny śródoperacyjnej zmiany długości kończyny podczas wymiany stawu biodrowego, czyli zaprojektowanie, wdrożenie i produkcja innowacyjnego wyrobu medycznego.

Beneficjent:

Wnioskodawca (Lider):

Wnioskodawca:

Dofinansowanie projektu z UE:
3 810 169,71 PLN